Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.04.2012 13:31 - 13.13 - Защо сложиха и махнаха статуята на Симеон Радев от нашето македонско минестерство на външните работи в Скопие?!!!
Автор: ka4ak Категория: Политика   
Прочетен: 6205 Коментари: 20 Гласове:
82


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
11.04 17:37 - Пускам го така,защото е по стария стил и не можеше да се чете! 4. ka4ak - "На паметьта на БОРИСЪ САРАФОВЪ, героятъ на Илинденското възстание, авторътъ посвещава тази книга съ братско чувство".СИМЕОНЪ РАДЕВЪ
17.01
Предговор към книгата "Македония и българското възраждане", писан на 14 септември 1942 г.
Ще се задоволя да изкажа тукъ накратко нEкои мисли, които, надEвамъ се, при другъ случай ще мога да развия по-надълго.
I. Съвременниятъ национализъмъ, въ цEлостьта на своитE черти и въ своята сЪщина, се роди у насъ вече съ Паисий, когато у другитЕ народи на Европа, даже най-голЕмитЕ, то е едно послешно явление.
II. До като други народи, много по-просвЕтени и съ непрекЪснато минало на независимость, не сЪ смЕтали за свое отечество друго освенъ територията, надъ която сЪ царували тЕхнитЕ владетели, у българскиятъ народъ е имало понятие и чувство за предЕлитЕ на неговата родна земя. Паисий пише кЪде живЕятъ българитЕ. Преди него, още въ първата половина на XVII вЕкъ, българитЕ, католически владици, показваха сЪщитЕ граници на България.
III. У нашия народъ привързаностьта къмъ българскитЕ земи въ тЕхната цЕлость и стремежътъ за тЕхното обединение сЪ се появили много по-рано и сЪ били всЕкога много по-живи, нежели у други народи. Тая разлика особено проличава при едно сравнение съ нашитЕ съседи. ГърцитЕ сЪ мечтали да възстановятъ византийската империя, сърбитЕ — да се увеличатъ чрезъ грабежъ. Нито еднитЕ, — нито другитЕ сЪ се поставяли на почвата на народностьта и на нейното единство.
IV. У българския народъ жизнениятъ просторъ съвпада съ племенното наследство. БезсмъртнитЕ думи на Любенъ Каравелова: "Своето не даваме и чуждото не щемъ" сЪ девизътъ на българското възраждане. ТЕ съставяватъ и неговото благородство предъ историята.
V. Въ време на възраждането интелигенцията и рЪководящата класа сЪ вървЕли заедно, въ неразлЪчна взаимность. Тамъ бЕ тайната на неговитЕ чудни успЕхи. Такава взаимность е сЪществувала въ българската история само въ една друга епоха, епохата на Бориса и Симеона.
VI. Презъ време на църковния въпросъ имаше между водителитЕ по-боязливи, които се съмняваха, че българскиятъ народъ ще може да издържи до край борбата и бЕха готови да пожертвуватъ нЕкои отъ епархиитЕ на Тракия и Македония, за да се постигне разбирателството съ гръцката патриаршия; други, по-смЕли, отхвърляха непреклонно всЕка отстЪпка отъ народната цЕлость. Историята показва, че тЕ бЕха правитЕ, защото се оправда вЕрата имъ въ силата на българския духъ да мине презъ всЕко изпитание.
VII СмЕлостьта у тЕхъ не изключваше разума и мЪдростьта, а се съчетаваше съ тЕхъ. Стремейки се къмъ крайното разрешение на въпроситЕ, тЕ умЕеха да ги поставятъ единъ следъ другъ, всЕки въ своя моментъ. Това ние едно време нарекохме духътъ на постепенность въ българското възраждане.
VIII. Пламъкътъ на българския народенъ духъ никога не се е издигалъ тъй високо както въ време на възраждането. Но тоя пламъкъ щЕше да отиде напусто, ако да нЕмаше водителство, йерархия и дисциплина.
IX. Въ възраждането има будители, има и водители. И еднитЕ и другитЕ бЕха личности изключителни. Защо такива хора понЕкога се раждатъ, но нЕкога не? Това остава у всички народи една загадка. Може да се каже само, че голЕми водители се явяватъ при силенъ националенъ подемъ.
X. Възраждането е епохата на най-голЕмото национално самочувство у българитЕ. Българскиятъ народъ бЕше поробенъ и духовно и политически, но представлението, което българинътъ имаше за българщината, бЕше гордо, възторжено и пълно съ самоувЕреность. Думата "Българийка" употрЕбявава по-късно, щЕше да се види на българитЕ отъ онуй време като кощунство.
XI. Никой народъ не е жадувалъ за просвЕщение така както българитЕ презъ вреже на възраждането. ТрЕбва да се отбележи сЪщо, че никога българскиятъ народъ не е ималъ толкова видни хора съ класическо образование, както въ тая епоха. Почти всички будители и водители бЕха хуманисти.
ВисокитЕ гръцки училища бЕха тогава истински огнища на елинска култура; младитЕ българи изнесоха отъ тамъ съкровищата на античната мисъль. Тя имъ даде тази благородна дисциплика на ума, която така силно поразява въ тЕхнитЕ писания.
XII. Турското завладяване тури край на пагубното византийско влияние у насъ. Презъ високитЕ гръцки училища отъ началото на XIX в. дойде въ България лъхъ отъ класическата древность, тъкмо противоположна на византийския духъ. Върху здравитЕ основи, които остави възраждането, се упражни сетне разрушителното действие на руската радикална мисъль. Руското нихилистическо влияние се оказа толкова пакостно за нова България, колкото византийското за България отъ срЕднитЕ вЕкове.
............................................................................................

Постинг: Наглост! Македония си „присвои” и Симеон Радев!
Автор на постинга:
kostas
Тагове:   род,   истина,   памет,   корен,


Гласувай:
82
01. mileidi46 - Това е моят малък подарък и за теб приятелю...
13.04.2012 14:05
http://sl.glitter-graphics.net/pub/3271/3271185uf7jp47j9p.gif
Светли празнични дни ти пожелавам от сърце...
цитирай
2. solinvictus - Защо сложиха и махнаха статуята на ...
13.04.2012 14:11
Защо сложиха и махнаха статуята на Симеон Радев от нашето македонско минестерство на външните работи в Скопие?!!!========= Защото са тъпи!
цитирай
3. анонимен - Качо,
13.04.2012 14:30
да не са бъркали нещо с Муравей Радев?
цитирай
4. gocho52 - Не е Македония...
13.04.2012 17:43
Лукавите политичари са.
Смятат да се задържат повече от Бойко.
цитирай
5. bven - "Своето не даваме и чуждото не щемъ"
13.04.2012 19:11
Светли празници!
цитирай
6. ka4ak - 1. mileidi46 - Това е моят малък подарък и за теб приятелю...Благодаря ти Приятелко!
14.04.2012 10:44
mileidi46 написа:
http://sl.glitter-graphics.net/pub/3271/3271185uf7jp47j9p.gif
Светли празнични дни ти пожелавам от сърце...

Да победим тъмата и нека бъде СВЕТЛИНА!:)))
цитирай
7. ka4ak - 2. solinvictus - Защо сложиха и махнаха статуята на ... Жоро,това са наши братя и сестри!!!
14.04.2012 10:49
solinvictus написа:
Защо сложиха и махнаха статуята на Симеон Радев от нашето македонско минестерство на външните работи в Скопие?!!!========= Защото са тъпи!

Заключението значи,важи и за нас!!!:(((
цитирай
8. ka4ak - 3. анонимен - Качо, Е.Т.хич не са сбъркали,а по стар български обичай,търсят под вола теле!!!:(
14.04.2012 10:55
анонимен написа:
да не са бъркали нещо с Муравей Радев?

Характерна българска черта!!!:(
цитирай
9. diso - За мен правилният въпрос е
14.04.2012 21:12
Къде е паметникът на Симеон Радев у нас (Не приемам отговори от рода на "В Скопие").
цитирай
10. aqualia - Дам...
14.04.2012 22:45
Ние да си почитаме хората не умем! Не умеем и да защитаваме сънародниците си. Това е...
А за Симеон Радев пък да не говорим, този енциклопедичен, ерудиран дипломат и строител на културното пространство в освободена България, ами на него златен паметник да му направят, пак ще е малко, но той едва ли това е искал. Важно е да е в паметта българска! Говорим много, но я да идем на гробища и да погледнем колко гробове на велики българи са запустели и няма кой да ги погледне...
Такива ми ти работи, приятелю.
Светли празници!
Сполай ти за огъня!
цитирай
11. анонимен - Нещата са сложни и незнанието
16.04.2012 18:45
ги прави по-сложни от непознаване на икономическа,юредическа и т.н. науки.Слагам адреси и адреси,който иска да чете и гледа http://www.dokumentalni.com/?p=1748 за 3% ръст на БВП са нужни 5-планети или да се експлоатират другите http://valentinfortunov.com/wordpress/?p=1629 и затова http://valentinfortunov.com/wordpress/?p=170 САЩ въвежда закони противоречащи на Конституцията и Хартата за правата на човека на ООН и ЕС.Човека взел нобелова награда за неолиберализма се отказва от нея 1999год. http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=4899 отделно в Англия са засечени 15трлн.$ http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=5045 и още 20трлн.$ 2008год. напечатани и при 15трлн.БВП дълга на САЩ е 70трлн. колкото БВП на всички държави.''ТЕ'' занаят какво са забъркали и се знае от 100год. и да не откриваме Америка - книгата е ''Лихвата - рак на обществото''oт Владимир Богданов http://star05.net/infusions/booklib/book.php?book_id=199 и Силвио Газел през 1918год.пише до немски вестник, че до 25год. ще стане 2-световна война ако се запази действащата финансова с-ма. На стр.105 проф.Маргарет Кенеди го казва точно -''Отговорните за сегашната финансова система знаят ,че така неможе да се продължава дълго....'',и аз се питам дали осъзнават???,и трябва да се прочете цялата книга ''Лихвата рак на обществото'' - еволюция/стр.109-110/ щото може да стане революция от социално недоволство и безработица ,и трябва спешни мерки.Слагам и ''Къде се провалиха икономистите?''- http://greentech-bg.net/?p=2147 Глобално 50трилиона не са много http://www.greentech.bg/?p=21201 и всичко може да се избегне ако се прояви разум с милосърдие.Доклад на ООН от 2000год. - ако в богатите страни от всеки човек се отделят 3$ НА МЕСЕЦ няма да има хора коити да умират от болести на глада и мръсната вода.Надявам се и анонимните да помагат http://www.youtube.com/watch?v=iFXrVWTLj44&feature=related и ми харесва идеята да си помагаме кой с каквото може като информация и знание за да не ни лъжат и манипулират за..
цитирай
12. анонимен - притеснителното е
16.04.2012 18:47
ако България разреши излитането на самолети и безпилотни срещу Иран - трябва да се събудим!? - http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=5142 Васил Филипов обяснява прекрасно ''примката''Южен поток'' - 3.000.000.000млрд.лв. само сухоземната част ,а подводната по Черно море??? Нетрябва да си енергиен експерт за да направиш проста сметка и тук е манипулацията - колко струва ''Южен поток'' и на каква цена ще излиза газта на бълг.територия.Васил Филипов го каза просто - Русия да си го строи и ако иска ще и дадем земя под наем или продажба. И тук http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=5089 проф. Детелин Дачев в 28-минута говори за находище на газ в Черно море – Обзор.Отделно да се знае за “Бомбата Черно море“ http://valentinfortunov.com/wordpress/?p=1605 и това http://bnt.bg/bg/news/view/69477 Преди 2-3-седмици БАН http://www.greentech.bg/?p=26653 излезоха с друг патент за високо термична обработка на отпадъците и получаване на газ. Въпроса е кога ще заработи това.Да обобщя – проблема на тока от слънце и вятър е съхранението и непостоянството което задължително се комбинира с нещо което се пуска за минути – ТЕЦ на газ и ВЕЦ или ПАВЕЦ.И успоредно с това се гради енергетиката и икономиката върху това което има – въглища за 50год. течни http://energetika-bg.com/2010/08/17/tetchni-vaglishta-ve-fantaziya-ili-realna-ekologitchna-alternativa/ после следва енергия от слънце,вятър,речни и морски течения ,биомаса и фекалии за газ което дава 100% енергийна независимост ако се комбинират защото Sharp вече говори за 40% КПД при фотоволтаика и т.н. т.е.учените до 5год. ще удвоят,утроят КПД-то. Вариантите са много – http://e-vestnik.bg/5609 от вятър това го бива http://bnt.bg/bg/news/view/62845/ekocentrala_v_germanija от биомаса http://greentech-bg.net/?p=5789#more-5789 и още много http://pozicii.net/2010/12/tsenata-na-bezotgovornostta-na-darzhavata/ и водата е най-важното http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=873956 за 1-ябълка са нужни 70л. Трябва да се учим!!!
цитирай
13. gosho568 - ...
17.04.2012 01:25
Това явно е част от заличаването на историята на България!
цитирай
14. ka4ak - Що ли не погледнем и НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР (27 ноември 1919 г.)?!!!
17.04.2012 09:40
18:16 на 15 апр 2012
Маргарита Попова обвърза влизането на Сърбия в ЕС с българите в Западните покрайнини
Сърбия не може да стане член на Европейския съюз, ако не реши въпроса с българската общност в Западните покрайнини, заяви вицепрезидентът Маргарита Попова при посещението си Българския културно-информационен център в Босилеград. Тя се ангажира с ускоряване на процедурата за получаване на българско гражданство, както и с помощ за всички, които искат да кандидатстват във висши учебни заведения у нас, съобщи БНР.

Сърбия ще стане член на ЕС, обаче без решаване на вашите въпроси няма как да се случи това. Старите преписки, които бяха натрупани назад в годините, до май месец трябва да бъдат приключени. Можем, заедно със Софийския университет, да направим една кампания, която да разясни на хората какво могат, къде могат да го направят, заяви на срещата си с българската общност вицепрезидентът.

През февруари България обяви, че подкрепя Сърбия в стремежа й да получи статут на държава кандидат за членство в Европейския съюз.

Попова официално откри Международния детски великденски фестивал в Босилеград, който се провежда за 19-а поредна година. На него се събират деца от българските общности в Сърбия, Македония, Молдова, Черна гора и България. Това е първото посещание на президенстката ни институция в Босилеград в последните десет години. Попова се срещна и с кмета на града.
цитирай
15. cornflower - Христос воскресе, Качак!
18.04.2012 12:24
Христос воскресе, Качак!
цитирай
16. анонимен - Prescription Viagra Usage
25.10.2012 11:25
Topamax Users For Migraines Irrational Spending Spree Effexor Xr Prednisone And Prostate Cancer J Clin Oncol <a href=http://archive.org/details/OrderIndocinIndomethacin2550mgOnlineNoPrescription>Indocin No Prescription Online</a>. Spinal Arthritis More Condition Management Female Hair Loss At Temples Medium Luteal Phase On Clomid Osteoporosis Videos Bone Building . Buy Candida No Prescription Use Of Actos During Pregnancy . Lexapro Use During Pregnancy How Do High Blood Pressure Occur <a href=http://archive.org/details/TramadolOnlineNoPrescriptionFedex830>Doxazosin Mesylate 8 Mg Cardura Xl</a> Arcoxia Vs Celebrex Anti Inflammatory Drugs Vermox Plus Benefits Fosamax Fda Warning Xenical Dark Pants
цитирай
17. анонимен - Penile Blood Pressure Nerve Damage
26.10.2012 03:27
Online Weight Loss Spark Plan B Lancaster Migraine Stroke Take Birth Control Pills <a href=http://archive.org/details/OrderAmpicillin250500mgOnlineWithNoPrescription>Ampicillin 500mg Cost</a>. Healthcare Blood Pressure Cuffs Switch From Zoloft To Wellbutrin Anxiety Disorder Vyvanse Weight Loss Parents How Prozac Works On The Mind . Does Topical Hyaluronic Acid Work Really Installing Plan B Regularly . Verapamil Adverse Effects Idiopathic Hypertrophic Subaortic Stenosis Two Hypertension Medications <a href=http://archive.org/details/CarduraOnlineDoxazosin124mgNoPrescription>Doxazosin Mesylate And Cardura Xl</a> Protonix 40 Mg Coupons Amitriptyline Xanax Side Effects Purim Shpiel Mishloach Manot Can You Take Ibuprofen With Kolonpin
цитирай
18. анонимен - Viagra Warfarin Blood
27.10.2012 03:59
Proscar Without Over The Counter Love Viagra Jokes Prozac Causing Social Anxiety Disorder <a href=http://archive.org/details/ZoviraxSideEffects>Zovirax No Prescription Buy Anti Herpes Drugs Valtrex</a>. Taking Effexor Xanax Belgique Viagra Pfizer Lamictal Ativan Prozac Long Term . Quitting Methotrexate Bad The Best Way To Take Xanax Drugs . Cialis Buy On Number Tinnitus Cialis <a href=http://archive.org/details/AcyclovirDrugInformation_780>Medical Buy Acyclovir Online</a> Generic Cialis Pollution Inexpensive Prescription Finasteride Female Viagra Benefits Vicodin Chemical Structure Tramadol Hci
цитирай
19. анонимен - Clothing Viagra No Prescription
27.10.2012 22:00
How Does Work Tramadol Hcl 50 Mg How Does Ultram Make You Feel Pills Xanax And Elavil <a href=http://archive.org/details/LuvoxOnlineOrderFluvoxamine>Fluvoxamine No Prescription Prozac</a>. Real Stories Does Viagra Mg Equivalent To Tsp Amoxicillin Soma Medical Malaysia Arimidex Tamoxifen Alone Or In Combination Adjuvant Treatment . Propecia Bad Receding Hairline How Long Does Amoxicillin Expire Drug . Zyban Deaths Glaxosmithkline Does Flagyl Affect Birth Control <a href=http://archive.org/details/GenericZoloftOnlineOrderGenericZoloftOvernight>Zoloft And Amoxicillin Online</a> Cheap Cialis And Male Enhancement Hypertension Furosemide Viagra Enhancers Male Enhancement Dilantin Generic Adderall Online
цитирай
20. анонимен - Plan B Brighton Ma
30.10.2012 12:53
Topamax & Weight Gain Taking Ibuprofen Loop Drunk Type 1 Diabetes Incidence Aged <a href=http://archive.org/details/TramadolHcl50MgTabletsAndCapsules>Ultracet And Tramadol Hcl</a>. Cimetidine Ranitidine Pharmacology Skin Care Hershey Pa Relationship Between Zoloft And Rem Sleep Will Vicodin Mess You Up . Pictures Tylenol Toxicity Stack Turanabol Testosterone Cypionate . Causes Type 1 Insulin Dependent Diabetes Mellitus Oxycodone Versus Tylenol 3 <a href=http://archive.org/details/FioricetOnlineNoPrescriptionFedex50>Fioricet No Prescription Overnight Delivery</a> Sugar Children Type Diabetes Buy Acomplia Online Online A Href Diamox For Aircraft And Mdma Tramadol Hcl Acetaminophen Par
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: ka4ak
Категория: Политика
Прочетен: 4246056
Постинги: 346
Коментари: 12802
Гласове: 73963
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031