Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.10.2009 12:00 - Това не знам какво е и за това,без други изкуства!Само текст!
Автор: ka4ak Категория: Политика   
Прочетен: 23574 Коментари: 101 Гласове:
34

Последна промяна: 13.10.2009 23:01


  Сърцето на Данко
Максим Горки

Имаше в старо време на земята едно племе, чиито табори бяха обкръжени от три страни с непроходими гори, а от четвътрата - със степ. Весели, силни и смели хора бяха те. И настъпи веднъж тежко време: дойдоха отнякъде други племена и изгониха първите вдън-горите. Там имаше блата и мрак, защото гората беше стара и клоните и тъй гъсто се бяха преплели, че през тях не се виждаше небето и лъчите на слънцето едва можеха да си пробият път до блатата през гъстите листа. Но когато слънчевите лъчи падаха върху водата на блатата, оттам се издигаше смрад и от тая смрад хората гинеха един след друг.
Тогава жените и децата на това племе почнаха да плачат, а бащите се замислиха и потънаха в скръб. Трябваше да излязът от тая гора и затова имаше два пътя: - единият - назад, там бяха силните и зли врагове, другият - напред, там се възпряваха великаните-дървеса, прегърнали се плътно един друг със своите могъщи клони и забили възлести корени дълбoко в лепкавата тиня на блатата.
Тия каменни дървеса се възправяха денем мълчаливо и неподвижно в сивата дрезгавина, а вечер, когато пламваха огньовете, още по-плътно се приближаваха около хората. И винаги, денем и нощем, около тия хора имаше пръстен от дълбока тъмнина, който сякъш се готвеше да ги премаже, а пък те бяха свикнали със степния простор. А още по-странно биваше, когато вятърът шибаше върховете на дърветата и цялата гора бучеше глухо, сякаш се заканваше и пееше погребална песен над тия хора.
Ала те бяха силни хора и биха могли да тръгнат на смъртен бой с ония, които веднъж ги бяха победили, но не можеха да умрат в боевете, защото имаха да оставят завети на поколенията и ако биха умрели, от живота биха изчезнали с тях и тия завети. И затова през дългите нощи под глухия шум на гората, в отровния смрад на блатата те седяха и мислеха.
Ала нищо не изтощава телата и душите на хората така, както ги изтощават мъчителните мисли. И хората изнемощяха от мисли. . . Между тях се роди страх, който скова яките им ръце, от плача на жените над труповете на умрелите от отровния смрад и над съдбата на скованите от страх живи хора се роди ужас и страхливи думи почнаха да се чуват в гората, отначало несмели и тихи, а след това все по-високо и по-високо. . . Искаха вече да отидат при врага и да му дадат в дар своята свобода и вече уплашени от смъртта, не се страхуваха от робския живот. . .
Ала в това време се яви Данко и сам спаси всички.
Данко беше един от ония хора, млад красавец. Красивите хора са винаги смели. И той каза на другарите си:
- Камък насред пътя не се маха с мислене. Който не върши нищо, от него нищо не става. Защо губим сили за мисли и скръб? Ставайте да тръгнем из гората, да минем през нея, защото тя ще има край - всичко в тоя свят има край! Да вървим! Хайде! Хайде! . . .
Вгледаха се в него и видяха, че той е най-добър от всички, защото в очите му светеше много сила и жив огън.
- Води ни! - казаха те.
Тогава той ги поведе . . .
Поведе ги Данко. Всички тръгнаха дружно след него - вярвяха в него. Труден беше пътят! Тъмно беше и на всяка крачка блатото разтваряше своята жадна пле
сенясала уста и гълташе хората, а дървесата препречваха пътя като мощно стена. Клоните им се бяха преплели; корените се бяха изпънали като змии навсякъде и всяка стъпка струваше на ония хора много пот и кръв. Дълго вървяха те . . . Все по-гъста ставаше гората и все повече намаляваха силите им!
И те почнаха да роптаят срещу Данко, като казваха, че той, млад и неопитен, напразно ги е повел нанякъде си. А той вървеше пред тях и беше бодър и светъл.
Ала веднъж буря завилня над гората и дървесата зашепнаха глухо и страховито. И стана в гората тъй тъмно, сякъш там се бяха събрали наведнъж всичките нощи, които са минали, откак гората е била родена. Вървяха мъничките хора между големите дървеса сред страшния шум на мълниите, вървяха, а разлюлените великани-дървета скърцаха и гневни песни бучаха, а мълниите, летящи над върховете на гората, я осветяваха за миг със син, студен блясък и изчезваха тъй бързо, както се появяваха като плашеха хората. И дърветата, осветени от студения блясък на мълниите, изглеждаха живи, прострели своите корави дълги ръце, сплетени в гъста мрежа, сякъш се опитваха да спрат хората, които бягаха от плена на мрака. А из мрака на клоните нещо страшно, тъмно и студено, гледаше вървящите хора.
Това беше труден път и уморени от него, хората паднаха духом. Но те се срамуваха да признаят безсилието си и озлобени и гневни, се нахвърляха срещу Данко, срещу човека, който вървеше начело. И почнаха да го укоряват, че не знае как да ги води - да, точно тъй!
Те се спряха и под победния шум на гората, сред разтреперания мрак, почнаха уморени и зли да съдят Данко.
- Ти - казаха те - си нищожен и вреден за нас човек! Ти ни поведе и измори и заради това ти ще загинеш!
- Вие казахте: “Води ни!” и аз ви поведох! - извика Данко, като изпъна срещу тях гърдите си. - Аз имам мъжество да водя и затова ви поведох. А вие? Какво сторихте вие, за да си помогнете? Вие само вървяхте и не можехте да запазите
силите си за по-дълъг път! Вие само вървяхте и вървяхте - като стадо овце!
Ала тия думи ги разяриха още повече.
- Ти ще умреш! Ти ще умреш! - ревяха те.
А гората все така бучеше и бучеше, като пригласяше на техните викове, и мълниите разкъваха мрака на парцали. Данко гледаше ония, за които бе поел тоя труден път, и видя, че те са като зверове. Много хора се бяха изправ
или около него, но по лицата им нямаше благородство и той не можеше да чака милост от тях. Тогава и в неговото сърце кипна негодувание, но от жалост към хората то угасна. Той обичаше хората и мислеше, че може би без него те ще загинат. И сърцето му пламна от огъня на желанието да ги спаси, да ги изведе на открит път и тогава в oчите му блеснаха лъчите на оня могъщ пламък . . . А когато те видяха това, помислиха, че той е освирепял и затова очите му така ярко блестят, задебнаха като вълци, очаквайки, че той ще се бори с тях, и почнаха по-плътно да го обграждат за да могат по-лесно да го хванат и убият. А Данко вече разбра какво мислят и от това сърцето му още по-ярко пламна, защото тая тяхна мисъл роди у него скръб.
А гората все така пееше своята мрачна песен и гърмът трещеше, и дъждът се изливаше...
- Какво да направя за хората ? ! - извика по-силно от гръмотевицата Данко.
И изведнъж той разкъса с ръце гръдта си и изтръгна от нея своето сърце и го издигна високо над главата си.
То блестеше ярко като слънцето и по-силно от слънцето. И цялата гора млъкна, осветена от тоя факел на велика обич към хората, а тъмнината се пръсна от светлината му и там, вдън-гората, разтреперана падна плесенясалата паст на блатото.
- Да вървим! - извика Данко и се втурна към своето място,
вдигна високо горящото си сърце и осветяваше с него пътя на хората.

Очаровани, те се втурнаха подире му. Тогава гората отново зашумя, като разлюля учудено върховете си, но тоя шум бе заглушен от тропота на тичащите хора. Всички тичаха бързо и смело, увл
ичани от чудесната гледка на горящото сърце. Загиваха и сега, но загиваха без оплаквания и сълзи. А Данко непрестанно вървеше напред и сърцето му непрестанно блестеше, блестеше !
И ето че изведнъж гората отстъпи пред него, отстъпи и остана назад, гъста и мълч
алива, а Данко и всички ония хора изведнъж потънаха в море от слънчев блясък и чист въздух, измит от дъжда. Бурята остана там, зад тях, над гората, а тук блестеше слънцето, въздишаше степта, искреше в брилянти от дъжд тревата и реката лъщеше като злато . . . Беше вечер и от лъчите на залеза реката изглеждаше червена като кръвта, която бликаше на горяща струя от разкъсаната гръд на Данко.
Хвърли поглед пред себе се към степната шир гордият и смел момък Данко, хвърли радостен поглед към свободната земя и се засмя гордо. А след това падна и умря.

А хората, радостни и изпълнени с надежди, не забелязаха смъртта му и не видяха, че редом с трупа на Данко неговото смело сърце още гори. Само един предпазлив човек забеляза това и страхувайки се от нещо, стъпи с крак върху гордото сърце . . . И разсипано в искри, то угасна.
Здравейте в свободната зона на Блог.бг.Обяснявам за зоната.Никога не трия коментар!Няма модерация!Единствено автора на коментара може да го махне!
ЗА ТЕЗИ КОИТО НЕ ЗНАЯТ!
НИКОГА НЕ БИХ ПУБЛИКУВАЛ НЕЩО КОЕТО СТЕ СПОДЕЛИЛИ С МЕН НА ЛИЧНИ!
Гласувай:
34
01. krotalka - Владо,
13.10.2009 12:05
тоя разказ съм го споменавала на няколко пъти в коментарите си. Оказа се, че малко хора са го чели?!
Радвам се, че го пускаш!
цитирай
2. анонимен - Copy and Paste
13.10.2009 12:10
Copy and Paste,......
Copy and Paste,

Правилом хорошего тона является указание ссылки на источник информации, а также отказ от «промышления копипастами» в пользу информативных ссылок. Копипаста часто используется для троллинга, в этом случае негласные правила обычно нарушаются.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Internet_Troll_velu_ill_artlibre_jnl.jpg

А СОБСТВЕНО МВЕНИЕ НЯМАШ ЛИ?
цитирай
3. gkowachew - Хареса ми твоето заглавие!
13.10.2009 12:12
А за разказа какво да кажа- класика...
цитирай
4. ka4ak - krotalka -Таня,
13.10.2009 12:14
Не съм сигурен,че е разказ,по ми прилича на приказка,а може би притча!Бях много малък и си спомням мъгляво и една картина на момък с горящо сърце във високо вдигната ръка!
цитирай
5. ka4ak - анонимен - Copy and Paste Е.Т.текста го намерих на много места!
13.10.2009 12:23
Тъй като няма разлика,оставих само автора Максим Горки,като намеря кой е преводача,ще го посоча!В това отношение може да ми помогнеш!
цитирай
6. анонимен - Пенчо, бре чети!
13.10.2009 12:24
krotalka, " Оказа се, че малко хора са го чели?!"
По себе си ли съдиш, този разказ на Горки се изучаваше задължително в часовете по руски език за 4-6 клас през 70-те и 80-те години!! Очевидно не само не сте чели достатъчно, но и сте сте бягали от училище!
цитирай
7. essy - Влади, "Старуха Изергиль" :)))
13.10.2009 12:27
Любимата ми част от "Старуха Изергиль" :)
Вяра, любов, жертвоготовност....силни послания....:)))
цитирай
8. krotalka - "анонимен" 4,
13.10.2009 12:27
явно не умееш да четеш! Я прочети още веднъж коментара ми!
цитирай
9. анонимен - Вече не четеш, а пишеше!
13.10.2009 12:31
krotalka, какво социологическо проучване ли си правила? Защо обобщаваш? Обоснови се!
цитирай
10. анонимен - Горки е преразказал историята за
13.10.2009 12:34
Моисей и пътя на евреите из пустинята, но е изменил обстановката с руските степи и тайга, а и е добавил малко приказност. Но истината е, че хората се нуждаят от лидери, които да ги поведат. Също е истина и описанието на тяхната неблагодарност, безотговорност и озлобление - най-лесно е да прехвърлиш вината на друг! Дано да има повече такива сърца, които да светят за хората въпреки всичко!
цитирай
11. анонимен - И аз си спомням, че учехме
13.10.2009 12:42
този разказ в училище, и рисунката си спомням. Ако се очистим от политически пристрастия и съвременни геополитически зависимости, трябва да си признаем, че руската класика, четена в оригинал, беше добро средство за развитие на общата ни култура.
цитирай
12. ka4ak - 3. gkowachew - Хареса ми твоето заглавие!
13.10.2009 12:43
gkowachew написа:
А за разказа какво да кажа- класика...

И на мен ми харесва!Просто не исках да го усложнявам!

26. ka4ak - allbi За това говоря,че нещата не са толкова прости,както изглеждат на пръв поглед!
08.10 11:58 Композицията на един пост,обикновенно,нее е нахвърляна механично,а в повечето случаи съдържа огромна информация,от заглавието,до таговете!Това смятам,че не се поглежда сериозно от по голяма част от блогерите!А смятам че всичко което е правено с мисъл,съдържа тези компоненти и ако по този начин разчитаме постовете,ще се учудите колко много неща могат да се кажат в един пост,стига да не е правен механично,а е бил композиран!
A ЕДИНИЦИТЕ МНОГО ПЪТИ СМЕ ГИ КОМЕНТИРАЛИ!В училище тази оценка се пишеше за .........:)))
цитирай
13. willa - `
13.10.2009 12:44
Не ми е идвало на ум, че може да се използва параграфа за позоваване на източника на информация, когато не ти изнася темата!
Така позната практика!
ka4ak, благодаря, че припомни Горки!!!
Все ми е едно от къде!
Поздрав!
цитирай
14. ka4ak - 6. анонимен - Пенчо, бре чети! Е.Т.ми чети бре!
13.10.2009 12:49
Това че имаше една снимка на Ленин с Горки,не правеше Горки комунист!Така че не е лошо да се научиш да четеш!
цитирай
15. krotalka - Владо,
13.10.2009 12:55
не се ядосвай на "анонимния". Той пропуска нещо съществено - много от участниците в блога, не са били родени в посочените от него години!
цитирай
16. ka4ak - essy - Веси,силни и вечни!
13.10.2009 13:05
essy написа:
Любимата ми част от "Старуха Изергиль" :)
Вяра, любов, жертвоготовност....силни послания....:)))


Прекрасно е да може да ги разчиташ,пък ...:)))
цитирай
17. ka4ak - krotalka - "анонимен" 4, Таня,трудно занимание!
13.10.2009 13:09
krotalka написа:
явно не умееш да четеш! Я прочети още веднъж коментара ми!


Ако беше само до четенето,ехеееей...:)))
цитирай
18. ka4ak - 9. анонимен - Вече не четеш, а пишеше!
13.10.2009 13:16
анонимен написа:
krotalka, какво социологическо проучване ли си правила? Защо обобщаваш? Обоснови се!


Е.Т.за това се обръщам така към Вас Е.Т.
цитирай
19. ka4ak - harvi - Може и да си права!
13.10.2009 13:24
10. harvi - Горки е преразказал историята за
harvi написа:
Моисей и пътя на евреите из пустинята, но е изменил обстановката с руските степи и тайга, а и е добавил малко приказност. Но истината е, че хората се нуждаят от лидери, които да ги поведат. Също е истина и описанието на тяхната неблагодарност, безотговорност и озлобление - най-лесно е да прехвърлиш вината на друг! Дано да има повече такива сърца, които да светят за хората въпреки всичко!


Но все си мисля за колективния УМ и че това може да ни прави по добри!
цитирай
20. ka4ak - harvi - И аз си спомням, че учехме
13.10.2009 13:35
harvi написа:
този разказ в училище, и рисунката си спомням. Ако се очистим от политически пристрастия и съвременни геополитически зависимости, трябва да си признаем, че руската класика, четена в оригинал, беше добро средство за развитие на общата ни култура.


Не съм сигурен,че това е разказ и все си мисля,че е писан във време когато този гений на руската/не съветската!!!/литература по свой начин е говорел и казвал вечни истини!!!
цитирай
21. ka4ak - 13. willa - Има нещо символично,днес е 13-ти!
13.10.2009 13:51
willa написа:
Не ми е идвало на ум, че може да се използва параграфа за позоваване на източника на информация, когато не ти изнася темата!
Така позната практика!
ka4ak, благодаря, че припомни Горки!!!
Все ми е едно от къде!
Поздрав!


А истините поднесени безпардонно,никога не са удобни!А после се чудиме защо се търси под вола теле!Както отбелязваш,позната практика!!!
Поздрави и усмихнат да е денят ти!
цитирай
22. анонимен - 20. ka4ak,
13.10.2009 13:55
Мисля си, че колективният ум ни прави цивилизация. Колкото по-развит и просветен е той, толкова по-силна е цивилизацията.
цитирай
23. ka4ak - krotalka Таня не се ядосвам!
13.10.2009 13:59
krotalka написа:
не се ядосвай на "анонимния". Той пропуска нещо съществено - много от участниците в блога, не са били родени в посочените от него години!


Просто сега всички са родени и даже и пишат!!!
цитирай
24. ka4ak - harvi Съгласен съм с теб!
13.10.2009 14:08
harvi написа:
Мисля си, че колективният ум ни прави цивилизация. Колкото по-развит и просветен е той, толкова по-силна е цевилизацията.


Но все си мисля,че нашите възрожденци точно по този повод са написали"Криворазбрана цивилизация"
цитирай
25. анонимен - въжроденци
13.10.2009 14:52
мнение къде е!
цитирай
26. essy - Така е, Влади,
13.10.2009 15:11
трябва да се хване същината...:)))

И понеже и аз на едно друго място, преди време споменах "Криворазбраната цивилизация", така и не ми отговориха.....но не е толкова важно...:))
А виждам, че и тук върви едно такова криворазбрано заяждане на дребно /няма никакъв смисъл от него/, та покрай тези ми наблюдения се сетих за малка част от предговора на Войниковата "Смешна позорщина"......не знам, защо напоследък доста често се сещам точно за тази част....

"А в душевно отношение тази криворазбрана цивилизация има други хубости, други следствия: уважението към вероизповедните обряди много пътя е заместено с насмешни подигравки; почестта към старите — с презрение; учтивостта към нежния пол — с безочливост; срамът — с необюздана смелост. Гражданска добродетел, човеколюбие, братска любов, състрадание, социална привързаност: сички тия са избърсани из речника на мнимо образования. Криворазбраната свобода на съвестта е изгонила из главата му сяко вероизповедно и морално назидание, а софистическите мъдрования, кривовтълпените убеждения и съзетото твърдоглавие така са укоравили сърцето му, дето не може са откри ни най-малка нежна чувствителност. От това и в него ни най-малка черта от ония благородни чувства, които въздигат душата до истинското образование. Да, мнимоцивилизованият е нещо повече от простотата: той сичко умее, сичко знае; той ти говори за човеколюбие, за гражданска добродетел, за братска любов, за съгласие, за единство, но без да ги сеща той сам, без да ги има на сърцето си и без да ги върши. Сичко, що е вън от неговия собствен интерес, говори го само и само, за да препоръча себе си, че умее да разсъждава, да дава мнения, съвети, че знае, че е учен, образован...."

:))

цитирай
27. анонимен - Ние отново сме в състояние,
13.10.2009 15:15
когато се нуждаем от възрожденци и възрожденски дух. Ако трябва да използваме изразите на Горки, то ние сме затънали в смърдящо блато, стоим на тъмно, сковани от страх и не вярваме на никой, който се е осмелил да предложи посока. А "степите" са на няколко години упорит труд разстояние. Ние искаме тук и сега да се оправят веднага нещата, но трябва да минем пътя през гъстата гора. Само че, трябва да видим картината на свободата, "на широките и слънчеви степи" предварително, да бъдем мотивирани да изминем пътя до там и да знаем, че си заслужава.
цитирай
28. ka4ak - 25. анонимен - въжроденци E.T.сто пъти казах,че съм мързел!
13.10.2009 15:39
анонимен написа:
мнение къде е!


Това значи,че не обичам да пиша по много и за това винаги правя комбинации,за по голяма яснота!
цитирай
29. krotalka - Коко лесно е за някои,
13.10.2009 15:40
вместо да вникват в посланието на разказа, да изместят темата и да се заяждат на дребно, при това анонимно!!
цитирай
30. mamas - Много силно послание!
13.10.2009 15:58
И аз помня "Старуха Изергиль" от училище.
цитирай
31. ka4ak - "essy - Така е, Влади," Taка е Веси!
13.10.2009 15:59
essy написа:
трябва да се хване същината...:)))

И понеже и аз на едно друго място, преди време споменах "Криворазбраната цивилизация", така и не ми отговориха.....но не е толкова важно...:))
А виждам, че и тук върви едно такова криворазбрано заяждане на дребно /няма никакъв смисъл от него/, та покрай тези ми наблюдения се сетих за малка част от предговора на Войниковата "Смешна позорщина"......не знам, защо напоследък доста често се сещам точно за тази част....

"А в душевно отношение тази криворазбрана цивилизация има други хубости, други следствия: уважението към вероизповедните обряди много пътя е заместено с насмешни подигравки; почестта към старите — с презрение; учтивостта към нежния пол — с безочливост; срамът — с необюздана смелост. Гражданска добродетел, човеколюбие, братска любов, състрадание, социална привързаност: сички тия са избърсани из речника на мнимо образования. Криворазбраната свобода на съвестта е изгонила из главата му сяко вероизповедно и морално назидание, а софистическите мъдрования, кривовтълпените убеждения и съзетото твърдоглавие така са укоравили сърцето му, дето не може са откри ни най-малка нежна чувствителност. От това и в него ни най-малка черта от ония благородни чувства, които въздигат душата до истинското образование. Да, мнимоцивилизованият е нещо повече от простотата: той сичко умее, сичко знае; той ти говори за човеколюбие, за гражданска добродетел, за братска любов, за съгласие, за единство, но без да ги сеща той сам, без да ги има на сърцето си и без да ги върши. Сичко, що е вън от неговия собствен интерес, говори го само и само, за да препоръча себе си, че умее да разсъждава, да дава мнения, съвети, че знае, че е учен, образован...."

:))Никой не иска да си наруши спокойствието и се кефи в дупката си и си му е гот!Не иска да се разбере,че живееме заедно на тази Земя,а не на Марс!
цитирай
32. comfy - Като чета някои коментари,
13.10.2009 16:08
както се казваше в едно произведение на братя Стругацки, "...се хващам за пистолета!" :)))

Е, то бива, бива, ама...

Владо, я тук да си припомним и това (което също се учеше в училище), а?


ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и - тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей,- стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут,- им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон,- гордый, черный демон бури,- и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома,- чуткий демон,- он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,- нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний!

- Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

- Пусть сильнее грянет буря!..

1901

Путешествие в Страну Поэзия.
Ленинград: Лениздат, 1968.
цитирай
33. анонимен - da vi eba i komunistite skapani
13.10.2009 16:12
цитирай
34. comfy - @ анонимен 33,
13.10.2009 16:19
егати и демократите (или каквито там етикети си измислиш) се вихрят тук - при това анонимно! :)))))))))))))))))))
цитирай
35. krotalka - анонимен 33
13.10.2009 16:26
Де го чука, де се пука!

Не бъди като кон с капаци! Недей заради наш Илия, да мразиш и Свети Илия!
цитирай
36. essy - Влади,
13.10.2009 16:27
как може да някой да се кефи, след като е заровен в собствената си дупка, като мижитурка ....на какво се кефи? ....на това, че само от време на време добива смелост и тръгва да се заяжда (на дребно) с някой, който е успял.... И понеже днес съм много цитатна, този път ще цитирам себе си....:)))

"Да се слееш с тълпата на мишките.
Да се движиш наравно със тях.
И когато прокъсат се нишките...
Да си вечно: Не знам. Не видях.

Да потъпчеш във себе си вярата
със която до днес си живял.
Да отричаш докрай изневярата,
че и Бог и човек си предал. "

Не ги разбирам аз, тези хора....странни са ми...:))
цитирай
37. strannica - .......
13.10.2009 16:28
Благодаря ти, че ни припомни този разказ! Едно е да знаеш, че го има, друго е да пак да го прочетеш :)

Анонимните коментари са от този: "Само един предпазлив човек забеляза това и страхувайки се от нещо, стъпи с крак върху гордото сърце . . ."
Ако ще на всеки анонимник по един личен Данко да му се яви, познайте какво ще направят? Това по повод темата за лидерите и тълпата.
цитирай
38. ka4ak - "27. harvi - Ние отново сме в състояние," Това е диагноза!
13.10.2009 16:29
harvi написа:
когато се нуждаем от възрожденци и възрожденски дух. Ако трябва да използваме изразите на Горки, то ние сме затънали в смърдящо блато, стоим на тъмно, сковани от страх и не вярваме на никой, който се е осмелил да предложи посока. А "степите" са на няколко години упорит труд разстояние. Ние искаме тук и сега да се оправят веднага нещата, но трябва да минем пътя през гъстата гора. Само че, трябва да видим картината на свободата, "на широките и слънчеви степи" предварително, да бъдем мотивирани да изминем пътя до там и да знаем, че си заслужава.


А картината от предишния пост"мотивация"........(((
цитирай
39. ka4ak - "29. krotalka - Колко лесно е за някои," Taня,това са въпроси с повишена трудност!
13.10.2009 16:52
krotalka написа:
вместо да вникват в посланието на разказа, да изместят темата и да се заяждат на дребно, при това анонимно!!


Понякога не се различава,черното от бялото,а ти отиваш в областта, извън първо сигналната система!!!
цитирай
40. анонимен - Възрождението, съживлението са
13.10.2009 17:14
особено колоритни периоди. Можеш да погледнеш на тях и от хубавата и от лошата страна. Време е на и за промяна. Оттърсваме се от миналото, от лошото и създаваме бъдещето. Това са творчески периоди, в които мотивацията играе много важна роля. Истината трябва да се приеме и разбере - да, в такова състояние сме. Но не е необходимо да останем тук. Трябва ни визия.
цитирай
41. ka4ak - "30. mamas - Много силно послание!" Славе силно е!
13.10.2009 17:59
mamas написа:
И аз помня "Старуха Изергиль" от училище.


А като се отдалечим от училище и наново си го припомним,става още по силно!
цитирай
42. ka4ak - "32. comfy - Като чета някои коментари,"Киро,не мога да мразя!
13.10.2009 18:23
comfy написа:
както се казваше в едно произведение на братя Стругацки, "...се хващам за пистолета!" :)))

Е, то бива, бива, ама...

Владо, я тук да си припомним и това (което също се учеше в училище), а?


ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и - тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей,- стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут,- им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон,- гордый, черный демон бури,- и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома,- чуткий демон,- он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,- нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний!

- Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

- Пусть сильнее грянет буря!..

1901

Путешествие в Страну Поэзия.
Ленинград: Лениздат, 1968.


Сигурно не се забелязва годината 1901!!!
цитирай
43. kentoff - Все си мисля, че преекспонираш "колектвния ум".
13.10.2009 19:06
Убеден съм, подобно нещо не съществува. Какво имаш в предвид като казваш "колективен ум" все ми убягва.
Колективен ум - нещо като ТКЗС на глупаците ми звучи. Не искам да оспорвам идеята на тази приказка, но все ми се струва, че Горки - иначе класик - свали гарда пред Сталин, така както А.Солженицин го направи пред Путин. Май няма голяма разлика, а падението им е космическа катастрофа за свободните хора.
цитирай
44. ka4ak - 33. анонимен Е.Т.комунизма няма нищо общо!
13.10.2009 19:27
Това все си мисля,че е очевадно!
цитирай
45. анонимен - Благодаря, не бях го чела от сума време ...
13.10.2009 19:30
Поздрави!
цитирай
46. ka4ak - 34.comfy - Киро и зад Е.Т.седи някаква личност!
13.10.2009 19:32
Все някой щрака по клавишите,поне в блога всички са грамотни,за разлика от страната!
цитирай
47. ka4ak - 35. krotalka - анонимен 33 Таня,Илия пак в тия!
13.10.2009 19:39
krotalka написа:
Де го чука, де се пука!

Не бъди като кон с капаци! Недей заради наш Илия, да мразиш и Свети Илия!


За това и фолклора казва "Градил Илия килия...":)))
цитирай
48. ka4ak - "36. essy - Влади,"Веси,а на мен не са ми странни!
13.10.2009 19:44
essy написа:
как може да някой да се кефи, след като е заровен в собствената си дупка, като мижитурка ....на какво се кефи? ....на това, че само от време на време добива смелост и тръгва да се заяжда (на дребно) с някой, който е успял.... И понеже днес съм много цитатна, този път ще цитирам себе си....:)))

"Да се слееш с тълпата на мишките.
Да се движиш наравно със тях.
И когато прокъсат се нишките...
Да си вечно: Не знам. Не видях.

Да потъпчеш във себе си вярата
със която до днес си живял.
Да отричаш докрай изневярата,
че и Бог и човек си предал. "

Не ги разбирам аз, тези хора....странни са ми...:))


Това е реалността и понякога хич не е лицеприятна!!!
цитирай
49. ka4ak - 37. strannica - ....... Благодаря ти че се отби!
13.10.2009 19:55
strannica написа:
Благодаря ти, че ни припомни този разказ! Едно е да знаеш, че го има, друго е да пак да го прочетеш :)

Анонимните коментари са от този: "Само един предпазлив човек забеляза това и страхувайки се от нещо, стъпи с крак върху гордото сърце . . ."
Ако ще на всеки анонимник по един личен Данко да му се яви, познайте какво ще направят? Това по повод темата за лидерите и тълпата.


Защо ли си мисля,че има много общо с твоя пост...........:)))само трябва да изберем - или +
цитирай
50. comfy - Знам, Владо!
13.10.2009 20:19
Блогът е шарен и нямам нищо против това... Цитирах братята Стругацки, за да изразя метафорично мисълта си...
Що се отнася до грамотността в блога - не е достатъчно да се щрака по клавишите... както и в живота много хора могат да говорят, но зависи какво казват...
Само това имах предвид... Ама, нали това, че четеш, не значи, че разбираш... Същото е и с писането...
Без да имам каквито и да са претенции, все пак, мога и аз да си изразя мнението, нали?!

;)))))

Поздрави!

к.к.
цитирай
51. ka4ak - 40. harvi - Възрождението, съживлението са
13.10.2009 20:33
harvi написа:
особено колоритни периоди. Можеш да погледнеш на тях и от хубавата и от лошата страна. Време е на и за промяна. Оттърсваме се от миналото, от лошото и създаваме бъдещето. Това са творчески периоди, в които мотивацията играе много важна роля. Истината трябва да се приеме и разбере - да, в такова състояние сме. Но не е необходимо да останем тук. Трябва ни визия.


Все си мисля,че в нашата народопсихология обединяващо е ДЕТЕТО и това може да е визията за нашето бъдеще!
цитирай
52. анонимен - OMG
13.10.2009 20:38
51 /ПЕТДЕСЕТ И ЕДИН КОМЕНТАРА/ ЗА Copy and Paste.
цитирай
53. ka4ak - 43. kentoff - Все си мисля, че преекспонираш "колектвния ум".
13.10.2009 20:53
kentoff написа:
Убеден съм, подобно нещо не съществува. Какво имаш в предвид като казваш "колективен ум" все ми убягва.
Колективен ум - нещо като ТКЗС на глупаците ми звучи. Не искам да оспорвам идеята на тази приказка, но все ми се струва, че Горки - иначе класик - свали гарда пред Сталин, така както А.Солженицин го направи пред Путин. Май няма голяма разлика, а падението им е космическа катастрофа за свободните хора.


Колективния ум,имам предвид знанията на човечеството!Разнообразието на нета и огромната информация която съдържа,ни позволява да използваме тази информация и да обогатяваме нашия мироглед!Добрия правист,не знае всички закони,параграфи,алинеи и тълкувания наизуст,но знае къде да потърси и това да му помогне в работата!Същото имам предвид под колективен ум,че винаги можеш да срещнеш нещо ново и ако ти хареса,да го вмъкнеш в твоите знания и по този начин да се обогатиш духовно!
Примера който даваш с Горки и Солжиницин,не ми харесва,защото това което са написали си седи,независимо от Сталин и Путин!Галилей,се отказа,но Земята все пак се върти,а Бруно го изгориха,но вече е опростен!Така че ....:)))
цитирай
54. анонимен - особено колоритни периоди. Можеш ...
13.10.2009 21:48
ka4ak написа:
harvi написа:
особено колоритни периоди. Можеш да погледнеш на тях и от хубавата и от лошата страна. Време е на и за промяна. Оттърсваме се от миналото, от лошото и създаваме бъдещето. Това са творчески периоди, в които мотивацията играе много важна роля. Истината трябва да се приеме и разбере - да, в такова състояние сме. Но не е необходимо да останем тук. Трябва ни визия.


Все си мисля,че в нашата народопсихология обединяващо е ДЕТЕТО и това може да е визията за нашето бъдеще!

Напълно съм съгласна, че трябва да се съсредоточим върху новото поколение и да инвестираме любов, внимание, време и средства в тях, защото те са нашето бъдеще. Трябва ние да се научим да ги разбираме, а не да ги отхвърляме защото са различни. Трябва да се научим да общуваме с тях и да им помогнем да се изградят като личности. Решенията, които взимаме днес за бъдещето, ще изградят тяхното настояще. Затова ни трябва много мъдрост и внимателно обмисляне и преподреждане на приоритетите, за да възпитаме поколение от Данковци.
цитирай
55. ka4ak - vishnichka И аз не бях го чел,бяха ми го чели!Преди повече от половин век!
13.10.2009 22:12
Просто се сетих за него покрай писаниците в блога и установих,че няма какво да си съчинявам,след като мога да го постна!
Поздрави и усмихната вечер!
цитирай
56. ka4ak - "50. comfy - Знам, Владо!"Киро напълно те разбирам!
13.10.2009 22:28
comfy написа:
Блогът е шарен и нямам нищо против това... Цитирах братята Стругацки, за да изразя метафорично мисълта си...
Що се отнася до грамотността в блога - не е достатъчно да се щрака по клавишите... както и в живота много хора могат да говорят, но зависи какво казват...
Само това имах предвид... Ама, нали това, че четеш, не значи, че разбираш... Същото е и с писането...
Без да имам каквито и да са претенции, все пак, мога и аз да си изразя мнението, нали?!

;)))))

Поздрави!

к.к.


В това нямаме различия,нарочно го подчертах,за тези които не разбират от метафори,защото в предишни постове съм цитирал от Булгаков и видях какво се получи,така че и братя Стругацки са същата опасност!:)))
Усмихната вечер!
цитирай
57. анонимен - Asinus asinum fricat.
13.10.2009 23:05
Asinus asinum fricat.
Извивямай, ka4ak Вие да не сте модератор в този сайт, иначе как ще обясниш за "Copy and Paste" 56 коментара?
Поне нещо да беше написал лично?
Copy and Paste
Copy and Paste
Copy and Paste
цитирай
58. ka4ak - 52. анонимен -Е.Т.продължение на поста!
14.10.2009 00:51
анонимен написа:
51 /ПЕТДЕСЕТ И ЕДИН КОМЕНТАРА/ ЗА Copy and Paste.


обикновенно коментарите го допълват!
цитирай
59. анонимен - ужас!
14.10.2009 01:22
простотия до простотия, спрете се , кухи кратуни!

очаквам нещо и за Павел Корчагин и баста с Горки евала на Шолохов - Угрюм река, Тихия Дон,
Разораната целина

пусть всегда буду я
цитирай
60. ka4ak - 57. анонимен - Asinus asinum fricat. Е.Т.Магаре магаре чеше!
14.10.2009 02:09
анонимен написа:
Asinus asinum fricat.
Извивямай, ka4ak Вие да не сте модератор в този сайт, иначе как ще обясниш за "Copy and Paste" 56 коментара?
Поне нещо да беше написал лично?
Copy and Paste
Copy and Paste
Copy and Paste


Не съм модератор и не знаех,че модераторите "Copy and Paste"това правят!А това е услуга която от скоро е в блога и за да не се заблуждава четящия,се показва на какво се отговаря!Понякога в самия коментар се съдържа отговора и за по лесно се използва за подложка и с едно,две изречения се отговаря!Това което пиша е лично,независимо че цитирам!
цитирай
61. ka4ak - 59. анонимен - ужас!Е.Т.много обичам да използвам думата кратуна,даже съм дал заявка дo блог.бг да регистрирам такъв блог!
14.10.2009 02:22
анонимен написа:
простотия до простотия, спрете се , кухи кратуни!

очаквам нещо и за Павел Корчагин и баста с Горки евала на Шолохов - Угрюм река, Тихия Дон,
Разораната целина

пусть всегда буду я


В него искам всеки да може да се разпорежда като в собствен блог!Работи се по въпроса и се надявам скоро да може да стане факт!
По повод истеричната ти изцепка,за Горки съм обяснил в коментар:

53. ka4ak - 43. kentoff - Все си мисля, че преекспонираш "колектвния ум".
13.10 20:53 kentoff написа:Убеден съм, подобно нещо не съществува. Какво имаш в предвид като казваш "колективен ум" все ми убягва.
Колективен ум - нещо като ТКЗС на глупаците ми звучи. Не искам да оспорвам идеята на тази приказка, но все ми се струва, че Горки - иначе класик - свали гарда пред Сталин, така както А.Солженицин го направи пред Путин. Май няма голяма разлика, а падението им е космическа катастрофа за свободните хора.

Колективния ум,имам предвид знанията на човечеството!Разнообразието на нета и огромната информация която съдържа,ни позволява да използваме тази информация и да обогатяваме нашия мироглед!Добрия правист,не знае всички закони,параграфи,алинеи и тълкувания наизуст,но знае къде да потърси и това да му помогне в работата!Същото имам предвид под колективен ум,че винаги можеш да срещнеш нещо ново и ако ти хареса,да го вмъкнеш в твоите знания и по този начин да се обогатиш духовно И ДА КАЖЕШ ТВОЯ МИСЪЛ,КОЯТО Е КАЗАНА ВЕЧЕ ПО ДОБРЕ ОТ ТЕБ!
Примера който даваш с Горки и Солжиницин,не ми харесва,защото това което са написали си седи,независимо от Сталин и Путин!Галилей,се отказа,но Земята все пак се върти,а Бруно го изгориха,но вече е опростен!Така че ....:)))

Пак го постнах!Мързелът си е мързел,сори!
цитирай
62. ka4ak - 59. анонимен - ужас!Е.Т.да допълня естественно с постване!
14.10.2009 02:49
14. ka4ak - 6. анонимен - Пенчо, бре чети! Е.Т.ми чети бре!
13.10 12:49 Това че имаше една снимка на Ленин с Горки,не правеше Горки комунист!Така че не е лошо да се научиш да четеш!

и още пак от мой коментар:

Не съм сигурен,че това е разказ и все си мисля,че е писан във време когато този гений на руската/не съветската!!!/литература по свой начин е говорел и казвал вечни истини!!!
цитирай
63. wonder - Защо?
14.10.2009 03:00
"Защо деня си губиш в колебание
и утре пак ще тънеш в нежелание;
че всички страхове безкрайно бавят
и празни дни след себе си оставят.
Решен ли си? - започвай!
В дързостта магия има, гений, красота.
Умът се пали, щом се хванеш смело
почни и ще завършиш свойто дело!"

Йохан Волфганг фон Гьоте (1749 г. - 1832 г.)
цитирай
64. ka4ak - 62. wonder - Благодаря ти!
14.10.2009 03:02
wonder написа:
"Защо деня си губиш в колебание
и утре пак ще тънеш в нежелание;
че всички страхове безкрайно бавят
и празни дни след себе си оставят.
Решен ли си? - започвай!
В дързостта магия има, гений, красота.
Умът се пали, щом се хванеш смело
почни и ще завършиш свойто дело!"

Йохан Волфганг фон Гьоте (1749 г. - 1832 г.)


Още един класик с вечните истини!
Колебанията са били толкова отдавна,че си ги спомням с умиление!
цитирай
65. breeze - Мисля че го учихме...
14.10.2009 05:22
някога по литература в гимназията този разказ.
А някои коментари отново пропускат основната идея в него и ни отнасят в ежедневието.
От друга страна ежедневието пък сме НИЕ, хора, народ...изгубили своя брод.
цитирай
66. ka4ak - 65. breeze - Мисля че го учихме...ДОБРО УТРО!
14.10.2009 08:32
breeze написа:
някога по литература в гимназията този разказ.
А някои коментари отново пропускат основната идея в него и ни отнасят в ежедневието.
От друга страна ежедневието пък сме НИЕ, хора, народ...изгубили своя брод.


Не си спомням да съм го учил и за това не смятам,че е разказ,по ми прилича на приказка или притча!Видях че пишеш за общество,море ,риби...
Това е моя прочит и смятам,че разминаването с мен е защото си го учил!
НИЕ трябва да намерим пътя и да не мачкаме съцето!!!
Усмихнат вятър в денят ти!
цитирай
67. анонимен - :)))) МАЛОУМИЕ И НИЩЕТА ДА Ж...
14.10.2009 11:09
:)))) МАЛОУМИЕ И НИЩЕТА

ДА ЖИВЕЕ ИДИОТ НА ДОСТОЕВСКИ
цитирай
68. анонимен - По-удачно е да си варите лютеницата
14.10.2009 11:14
а не да измъквате от шумата Данко и неговото пурпурно всеотдайно сърце, за кратко - Станишко
БКП и точка!
цитирай
69. ka4ak - 67. анонимен -E.T.аз съм се оприличил с друг идиот!
14.10.2009 11:45
анонимен написа:
:)))) МАЛОУМИЕ И НИЩЕТА

ДА ЖИВЕЕ ИДИОТ НА ДОСТОЕВСКИ


43. ka4ak - essy -Може би за това в поста ми Проба 5 Обичам,СЪМ СЛОЖИЛ И ТОЗИ НЕ МОЙ СТИХ,НО КАЗВАШ ПОЧЕЧЕ И ОТ МЕН САМИЯ
06.10 11:48
05.07 08:52 - ИДИОТ
Битието със тежкия градус
вече трудно отпивам с очи.
Накъдето погледнеш - нерадост.
И каквото да вкусиш - горчи.

Искам всичката своя надежда
на човеците бедни да дам.
Да им бъде завивка, одежда.
Да им бъде трапеза и храм.

Искам болката в тях да изпия.
Всяка мъка и всеки товар.
И съдбата им - черна сгурия -
да прогоня със пламенна жар.

Тежък градус кипи в битието -
иска всяка надежда да спре.
Труден избор стои пред сърцето -
да живее или да умре.

Вече имам си избор, нагласа -
ще умирам, раздаващ живот.
А очите на висшата класа
ще съгледат във мен... идиот.

Идиот,... но изпълнен със радост
на бедняка надежда да дам.
Битието със тежкия градус
побеждавам с протегната длан.

(От "Бакърена паничка")
Автор: vedrin Категория: Поезия

цитирай
70. ka4ak - 68. анонимен - По-удачно е да си варите лютеницата Е.Т.позна,три дни варихме лютеница,но с момчетата!
14.10.2009 11:54
анонимен написа:
а не да измъквате от шумата Данко и неговото пурпурно всеотдайно сърце, за кратко - Станишко
БКП и точка!


А явно и ти си го учил и коментара ти е показателен!!!
цитирай
71. victoriavselena - благодаря ти
14.10.2009 13:25
за този текст, много е показен. Отдавна го търсих. Смятам да го публикувам и при мен за съответния анализ на жертвоготовността и колко е вредна за всички тя. А за теб - благодарности, любов и прегръдки.
цитирай
72. essy - Добър ден, Влади :)))
14.10.2009 14:06
Да, "Совите не са това, което са...", едни крещят, други повтарят една и съща песен, трети размахват назидателно пръст.....а ако вземат да намесят и ВКР-то, картинката ще е пълна и съвсем ясна.....Мъка, мъка....колко мъка има по тази земя....:)))
цитирай
73. ka4ak - "victoriavselena - благодаря ти "Aз ти благодаря!
14.10.2009 14:47
victoriavselena написа:
за този текст, много е показен. Отдавна го търсих. Смятам да го публикувам и при мен за съответния анализ на жертвоготовността и колко е вредна за всички тя. А за теб - благодарности, любов и прегръдки.


22. ka4ak - victoriavselena Умишленно не ти отговарям!
25.08 20:24
Първо чаках да се присъединят някой,тоя пост бе и на дискусия при пегас,след това ти се запита,отговора го има в поста,но просто не искаш да го видиш,както и много други!А аз продължавам да съм до теб!

Сега може би ще ме разбереш,много по лесно!
Радвам се че си тук и още не съм се отказал от целувката!Просто няма начин,дървен шоп!!!
Чакам я и ти пращам за сега въздушна!:)))
цитирай
74. ka4ak - 72. essy - Добър ден, Влади :))) Веси,Другаркатаааааа!!!
14.10.2009 14:53
essy написа:
Да, "Совите не са това, което са...", едни крещят, други повтарят една и съща песен, трети размахват назидателно пръст.....а ако вземат да намесят и ВКР-то, картинката ще е пълна и съвсем ясна.....Мъка, мъка....колко мъка има по тази земя....:)))


Тази Другарка е причината!ВКР-то ряпа да яде!
А пък аз искам да си играемеееее,пък!!!:)))))))
цитирай
75. essy - Да си играеме, казваш?:)))
14.10.2009 15:03
Влади, а Другарката да не ни нахока? Много строга изглежда с тези очила....направо ми намирисва на ДС...:))))
цитирай
76. ka4ak - 75. essy -Веси много правилно ти замирисва!!!
14.10.2009 15:25
66. ka4ak - този сбор по 3 и по скоро твоя пост е изключение!
26.08 06:56
„Като историк по образование Румен Борисов е впечатлен от факта, че впримчените под различна форма в мрежите на ДС са значително повече от членовете на тогавашната БКП. Картончетата, съхранявани в архивите с информация за принадлежност към структурите на бившия репресивен апарат на тоталитарна България са 1 млн. 500 хил. За сравнение, в редиците на комунистическата партия са били привлечени около 1 млн. 200 хил. български граждани”

http://frognews.bg/news_14279/Frash_ot_agenti_na_DS_v_Sofiiskiia_universitet/

Без значение е какви заплахи са приложени върху тези хора, с какво са ги държали службите, за да ги впримчат – просто няма как една пета от населението да бъде принудена насила да бъде част от ДС. Повечето хора доброволно са се съгласили да доносничат, доброволно са приели злото в сърцата си.
цитирай

Не може към 89г да са били 8100000 и сега да не стъпчат сърцето!!!Погледни каква повреда има след 20 години демокрация!
Но ще си играеме пък!!!:)))
цитирай
77. essy - Влади,
14.10.2009 15:55
нали знаеш, че имам изострен нюх, като на следово куче....:)))
Повредата е очевадна!!! И според мен идва от там, че някой сами се заблудиха с тази измислена демокрация....Каква ти демокрация?...тези 20г. са си чиста анархия... сЛободия отвсякъде....

Но, да си играеме пък! :)))
цитирай
78. ka4ak - essy -Веси ,Горки комунист,Данко шумкар....(((
14.10.2009 16:30
Залпове на Аврора,а бе мани,мани...(((
Добре че ми е детски речника!!!:)))

Ще си играеме пък! :)))
цитирай
79. essy - Влади,
14.10.2009 16:59
и както казваше Павел Попандов във филма "Войната на таралежите": " За Ботев не знам, защо е окачен на портрет, Но Левски....това е друга работа. Бил е състезател на дълъг скок....", та и с Горки, Данко и Аврора е почти същата работа....:))))

Ще си играем....:))))
цитирай
80. ka4ak - Гласове от създаването: 16000-02:55 - wonder Mагьосницеееее!
18.10.2009 03:47
Ти си прекрасен човек и много съм щастлив,че ти си този глас!Обичай и бъди обичана!Здраве и любов от сърце ти желая!!!Като се освестя,може и нещо друго да направя!Но сега съм прекалено хвърчащ!!!:)))))))
цитирай
81. bizcocho - Любимост от Горки.
18.10.2009 17:09
Любимост от Горки.
цитирай
82. iliada3 - :)!
19.10.2009 08:54
Владе всеки път този разказ ми напомня много ярко нещо от моя студенски живот,твърде дълго е за рацзказване , но аз обичам този разказ!:)
Хубав ден!:)
цитирай
83. ka4ak - bizcocho -Здравей и добре дошла!
20.10.2009 01:15
Горки отговаря в «Новая жизнь» на 7 ноември 1917: «Ленин, Троцки и последователите им вече са нагълтали мръсната отрова на властта. Доказателство за това е тяхното отношение към свободата на словото и на личността, както и към идеалите, за които се бори демокрацията».

По-късно шефът на НКВД (КГБ) Генрих Ягода си «признава», че е заповядал Горки да бъде убит. Попитайте който и да е историк и той ще ви каже, че зад Ягода с подла усмивчица е дърпал конците Сталин. 1936г.Nikolai Florov

Това е за други!
Към теб имам въпрос!Това че използвам тaзи{/разказ/не смятам,че е разказ,винаги за мен е било приказка или притча}приказка за мой пост с който казвам нещо мое,плагиатство ли е?
цитирай
84. bizcocho - :)
20.10.2009 03:14
Плагиатство? Какво за мен е значението на думата, а и не смятам, че е само за мен такова! Чужд текс с копи или малко попреработен и качен като авторски. Под заглавието на Горкиевата приказка / и за мен това е приказка/ стои името на автора и'.А и една малка подробност от мен /за мен/ - под плагиатски постинг не бих оставила такъв коментар/@61/, а нещо което никой не би искал да прочете в блога си!:)
цитирай
85. ka4ak - bizcocho -Добро утро!
20.10.2009 07:26
Смятам,че в един пост и коментарите са част от него и го изясняват допълнително!В@61 към цитираните текстове съм добавил нарочно с големи букви,за да се различава и да се разбере че не е цитат И ДА КАЖЕШ ТВОЯ МИСЪЛ,КОЯТО Е КАЗАНА ВЕЧЕ ПО ДОБРЕ ОТ ТЕБ!

цитирай
86. ka4ak - 82. iliada3 - :)! Добро утро Илианче!
20.10.2009 07:55
iliada3 написа:
Владе всеки път този разказ ми напомня много ярко нещо от моя студенски живот,твърде дълго е за разказване , но аз обичам този разказ!:)
Хубав ден!:)

Аз винаги съм го възприемал като приказка и сега когато се сетих за нея/заради ситуацията в блога,страната и предишни постове/,я намерих и постнах!Радвам се че е разбушувала нещо в теб!Усмихнат да е денят ти!:)))
цитирай
87. kasnaprolet9999 - Навремето четях много приказки,
20.10.2009 10:45
тази също я помня. Още тогава ми направи впечатление съдбата на водача, който успява да помогне на народа си и как постъпват с него след като ги е извел на пътя на светлината. Погледнато от днешния момент само мога да напомня за поговорката направи добро за да изядеш лайно и да добавя като майка Тереза-въпреки това прави добро, стига да можеш. Веднага разбрах защо си го написал, мога да правя аналогия със ситуацията в блога и дълго време се чудех, какво да ти кажа, не че сега съм го измислила добре, но ми хрумна следното-не се отказвай от добрите намерения, въпреки че с тях е послан пътя към ада.
цитирай
88. ka4ak - kasnaprolet9999 -Невена благодаря ти!
20.10.2009 13:35
kasnaprolet9999 написа:
тази също я помня. Още тогава ми направи впечатление съдбата на водача, който успява да помогне на народа си и как постъпват с него след като ги е извел на пътя на светлината. Погледнато от днешния момент само мога да напомня за поговорката направи добро за да изядеш лайно и да добавя като майка Тереза-въпреки това прави добро, стига да можеш. Веднага разбрах защо си го написал, мога да правя аналогия със ситуацията в блога и дълго време се чудех, какво да ти кажа, не че сега съм го измислила добре, но ми хрумна следното-не се отказвай от добрите намерения, въпреки че с тях е послан пътя към ада.


Винаги билките са помагали в разчитане на послания от вечността!Не случайно казвам че "страхът е оковите на свободата"и пътя към светлината минава през освобождаване от този страх!В последните си постове говоря грубо,не в мой стил,но трябва да бъда разбран!Тъй като не трия и написаното остава,бяха изтрити коментари без мое съгласие в предишни постове,което си е обидно,но не ме прави по малко уверен в това което правя!
Радвам се че те познавам и че те има!Не всичко е Химера с човеци като теб!Усмихнат да е денят ти Будителке!!!
цитирай
89. vilit0 - Добро утро :)
22.10.2009 11:26
Горки е велик. Благодаря, че с постинга си ми напомни за неговите произведения. А и... дълбокомислието, което предизвикава горният разказ пресича по странен начин призмата на човешките усещания и възприятия.
Хубав ден от мен :)
цитирай
90. ka4ak - 89. vilit0 - Добро утро :)Mного вярно обръщение Вили,Добро утро!
22.10.2009 11:58
vilit0 написа:
Горки е велик. Благодаря, че с постинга си ми напомни за неговите произведения. А и... дълбокомислието, което предизвикава горният разказ пресича по странен начин призмата на човешките усещания и възприятия.
Хубав ден от мен :)


Все си мисля,че продължаваме да сме в гората и светлината е противопоказна...!А може би .ни е страх да я видим!!!
Усмихнат да е денят ти и току виж на олимпиадата да проблесне генът ни!!!
цитирай
91. vilit0 - :) Вярно обръщение, а и мисля навременно :)
22.10.2009 19:30
Всеки има своя гора, тя е необходима за почивка и събиране на сили. Светлината не е съвсем изолирана от гората, но ако се покажем извън нея, погледът ни може да докосне неизследвани пространства. В този смисъл - да, гората е препятствие.
Страх от светлината? - Не бих нарекла психологията на нашия съвременник така, по-скоро нежеланието ни да признаем пред себе си очевидни неща, или предпочитаме като щрауса да си заровим главата в пясъка. Не за друго, ами защото е по-лесно, или заради някакви неизвестни никому подбуди....
Относно олимпиадата :) тя вече е в миналото, но генът ни блести, както винаги е блестял на подобни събития. Нищо че сме една шепа народ, мерим се по ръст с китайци, руснаци, американци... А това е самочувствие, много необходимо самочувствие за народ като нашия и за момент като настоящия :)
Поздрави и усмивки :)
цитирай
92. ka4ak - За олимпиадата го видях по късно,но не го поправих,а ти не ми натри носът!
22.10.2009 20:08
Този път сме без злато,но пак си е супер представяне сред световните ученици!А другото,наистина е навреме и не искам да има оправдания пред себе си!Прекалено много истина има в това произведение на Горки и поуката е на дневен ред,заедно с морала и нагласите ни за нашето бъдеще!
цитирай
93. vilit0 - Радвам се че се интересуваш от съ...
22.10.2009 20:51
Радвам се че се интересуваш от събития като олимпиада по информатика. Дори си намерил време да се информираш за медалите. Радвам се, наистина!

цитирай
94. ka4ak - vilit0 Спортувал съм активно,даже имам някави медали по плуване за пионери!
22.10.2009 21:16
А и после като ученик и по други спортове,но винаги съм предпочитал шаха и спортния бридж!Така че нека се спортува за здраве,но спорта където се упражняват други умения,винаги съм го предпочитал!Просто съм си мързел и това е!Усмихната вечер!:)))
цитирай
95. vilit0 - :)
22.10.2009 22:42
Охоо, спортният бридж е една от мойте непреодолими страсти, Владо. И шах поназнайвам, но бриджа си е бридж.
Усмихната вечер и у вас :)
цитирай
96. tili - 96 !!!!!!!!!!!!!
24.10.2009 19:10
;-))))))))))))))))))))
цитирай
97. ka4ak - vilit0 -Приятно е да го чуя!
24.10.2009 19:41
vilit0 написа:
Охоо, спортният бридж е една от мойте непреодолими страсти, Владо. И шах поназнайвам, но бриджа си е бридж.
Усмихната вечер и у вас :)


Усмихна ме широко и може да измислим нещо,да поразмърдаме любимости!Поздрави!
цитирай
98. ka4ak - 96. tili - 96 !!!!!!!!!!!!! Лиляноооо!!!
24.10.2009 19:44
tili написа:
;-))))))))))))))))))))


Нищо не вдяваммммммм!Голям съм задръстеняк:)))
цитирай
99. tili - Просто увеличих
25.10.2009 23:53
бройката на коментарите, Владо ;-))) Че без 100 - ми е мъчно да ги гледам!!!! А усмивката си е приятелска;-)
Задръстеняк - Рак...
цитирай
100. ka4ak - Лили ти си ми слабост!!!
26.10.2009 05:47
tili написа:
бройката на коментарите, Владо ;-))) Че без 100 - ми е мъчно да ги гледам!!!! А усмивката си е приятелска;-)
Задръстеняк - Рак...


Това че вашия пол съществува е тайнството на живота и без вас сме за никъде!Приятно ми е с приятелската ти усмивка!Все се сещам за глухарчето/където ме изтипоса/ и как политва ако има вятър!А първото което ми идва на ум е Скорпионс!Ти като художник и музикален спец би ли ме светнала защо такива мисли ми се въртят в главата?!:)))
а бе задръстеняк-Рак...
цитирай
101. vilit0 - Добро понеделнишко утро :)
26.10.2009 08:46
ka4ak написа:

Усмихна ме широко и може да измислим нещо,да поразмърдаме любимости!Поздрави!

Казват, че седмицата зависела от понеделника. След такава възможност за приятности и любимости няма как да не върви по вода.
Усмивки и поздрави и от мен :)
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: ka4ak
Категория: Политика
Прочетен: 4278475
Постинги: 346
Коментари: 12802
Гласове: 73964
Календар
«  Юни, 2018  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930